Keuringsplicht

Wie is keuringsplichtig
Voor iedere werkgever is het keuren van elektrische arbeidsmiddelen een wettelijke verplichting.
De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om “veilige arbeidsmiddelen” beschikbaar te stellen aan de werknemer. De Arbowet stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor derden zoals uitzendkrachten en onderaannemers. Als er personeel op regiebasis ingehuurd wordt, dan heeft de werkgever voor deze mensen dezelfde zorgplicht voor veiligheid als voor eigen personeel.

Ook verhuur bedrijven hebben de wettelijke verplichting de arbeidsmiddelen die verhuurd worden te laten keuren. Bij gehuurd materieel is en blijft de werkgever een zorgplicht houden. Dit geld ook als de machine geleasd is.
De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige situatie. Dit kan hij regelen via de verhuurder. Deze is dan civielrechtelijk aansprakelijk bij eventuele ongevallen.

Als éénmanszaak, zelfstandige of ZZP’er bent u in principe niet verplicht uw elektrische arbeidsmiddelen te laten keuren. Voorwaarde hierbij is dat alleen u en niemand anders de elektrische arbeidsmiddelen mag bedienen!! Het keuren van de arbeidsmiddelen is overigens wel aan te raden aangezien sommige opdrachtgevers eisen dat uw materieel volgens de NEN 3140 norm goedgekeurd is.
AC keuringen voor service en kwaliteit
Een goed stuk gereedschap / apparatuur is het halve werk.
Wij kunnen, met een snelle goede service, er voor zorgen dat u beschikt over gereedschap en / of apparatuur dat voldoet aan de laatst gestelde eisen.

Algemene voorwaarden

Neem contact op met 
AC Keuringen
Eikstraat 22
3434 TE Nieuwegein

Tel: (+31) 6 3942 3765
E-mail: info@ac-keuringen.nl

Search